မဂၤလာပါ

Call us: +959-259609399

E-mail: [email protected]

Written by စည္သူေအာင္ (ဧရာဝတီ)

mglb news 005China Communication Construction Company (CCCC) မွ ေရးဆြဲမည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းအႀကိဳ အဆုိျပဳလႊာတြင္ နည္းပညာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘ႑ာေရး အဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး NYDC မွ သေဘာတူ လက္ခံၿပီးပါက အမ်ားျပည္သူ သိရွိရန္ ခ်ျပမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ New Yangon Development Co.,Ltd (NYDC) ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ (CEO) ဦးသိမ္းေ၀ (Mr.Serge Pun) က ေျပာၾကားသည္။

NYDC Challenge ၏ ေျခလွမ္းသစ္ အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ CCCC ႏွင့္ NYDC တုိ႔ စီမံကိန္းအႀကိဳ အဆုိျပဳလႊာ (Pre-Project Documents – PPD) ကုိ ျပင္ဆင္တင္သြင္းရန္ မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ (Framework Agreement) ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး CCCC မွ တင္သြင္းလာသည့္ PPD ကုိ NYDC က ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္သည္။

“ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္ တစ္ခုရွင္းေအာင္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ Framework Agreement လက္မွတ္ေရးထုိးတာက CCCC ကုိ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေပးလုိက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ CCCC က စီမံကိန္း အႀကိဳအဆုိျပဳလႊာကုိ ျပင္ဆင္ၿပီး NYDC ကလည္း သေဘာတူ လက္ခံၿပီးၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီ PPD ကုိ အမ်ားျပည္သူကုိ ခ်ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီအဆုိျပဳလႊာထက္ ပုိေကာင္းေအာင္ တင္ျပႏုိင္သူ ဘယ္သူမဆုိ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္လုိ႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မူလသေဘာတူညီခ်က္မွာပါတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိေတာ့ အတိအက် လုိက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပန္းသီးႏွစ္လံုး ဘယ္အလံုး ပုိေကာင္းလဲဆုိတာ ယွဥ္ၾကည့္သလုိ ၾကည့္လုိ႔ရမွာပါ” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ဆုိသည္။

အျခားကုမၸဏီတစ္ခုက CCC က တင္သြင္းထားသည့္ PPD ထက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္လာပါက CCCC အေနျဖင့္ ဒုတိယကုမၸဏီ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ လက္လႊတ္ခံ၍လည္း ရေၾကာင္း၊ လက္လႊတ္ခံလုိက္ပါက ဒုတိယကုမၸဏီက လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး PPD ျပင္ဆင္ျခင္း၏ ကုန္က်စရိတ္ အားလံုးတုိ႔ကုိ အႏုိင္ရကုမၸဏီက CCCC ကုိျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ NYDC ႏွင့္ CCCC တုိ႔မွ ယင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ တင္ဒါဖိတ္ေခၚျခင္း မစတင္မီကတည္းက ႀကိဳတင္ညႇိႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈ ရယူထားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသေဘာတူညီၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ တင္ဒါေခၚယူမည့္ PPD ထဲတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့လက NYDC ဖြင့္္ပဲြအၿပီးမွာ လူမႈကြန္ရက္နဲ႔ သတင္းမီဒီယာ တခ်ဳိ႕မွာ NYDC က ဘာလုိ႔ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔ ေပါင္းလုပ္ေနတာလဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ လႊမ္းမုိးမႈ အတုိင္းအတာ စုိးရိမ္စရာ အေျခအေနလား အစရွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္လုိ ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းအတြက္ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္အေတြ႕အၾကံဳရွိၿပီး ေငြေၾကးအင္အား ေတာင့္တင္းတဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔အတူ လက္တဲြလုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ CCCC က အလားတူတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာမွာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးၿပီး စီမံကိန္းေရးဆဲြျခင္း၊ ဒီဇုိင္းပံုစံထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ျခင္း အပုိင္းတုိ႔မွာလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းနဲ႔ လံုေလာက္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ ရွိတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ NYDC ကုိ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ေၾကာင္း မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ စတင္ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ NYDC ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ရန္ကုန္ျမစ္ အေနာက္ဘက္ရွိ ေျမေနရာကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဟု အမည္တြင္မည္ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးပါက ယင္းေဒသသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ အရြယ္အစားထက္ ႏွစ္ဆက်ယ္၀န္းမည္ျဖစ္သည္။

NYDC ကုိ အထူးကုမၸဏီမ်ားအက္ ဥပေဒျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ ပုိင္ဆုိင္သည္။ ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ပထမအဆင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ အဆုိပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရြာၿမိဳ႕နယ္ ငါးခု၊ တံတားႏွစ္စင္း၊ ၂၆ ကီလုိမီတာအရွည္ရွိ ပင္မလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ၁၀ စတုရန္းကီလုိမီတာရွိ စက္မႈဇုန္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈစက္႐ုံ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရသန္႔ႏွင့္ ေရဆုိးထုတ္ စက္႐ုံမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။