မဂၤလာပါ

Call us: +959-259609399

E-mail: [email protected]

Written by Administrator

သမၼတဦး၀င္းျမင့္ထံ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွားႏွင့္ မာရွယ္ကြၽန္း စုႏုိင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား က ၎တို႔၏ခန္႔အပ္လႊာကို ယမန္ေန႔တြင္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသမၼတ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
ဦး၀င္းျမင့္သည္ သမၼတရာ ထူးတာ၀န္လက္ခံၿပီးေနာက္ ပထ မဆံုးအႀကိမ္ သမၼတစလြယ္၀တ္ ဆင္၍ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၏ ခန္႔ အပ္လႊာကို လက္ခံခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျမန္ မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားသံ အမတ္ႀကီး ေဒါက္တာအီဇာဖာဒ ရီ၏ သံအမတ္ခန္႔ အပ္လႊာကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံ အမတ္ႀကီး မစၥတာ မန္ဂ်႐ူလ္က ရင္ခမ္ေခ်ာင္ဒရီ၏ ခန္႔အပ္လႊာ ကို ယမန္႔ေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ တြင္လည္းေကာင္း၊ဂ်ပန္သံအ မတ္ႀကီး မစၥတာအိခ်ိေရာ့မာ႐ု ယာမ၏ ခန္႔အပ္လႊာကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီတြင္လည္းေကာင္း လက္ခံခဲ့သည္။

 

အလားတူ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ သည္ မေလးရွားသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဇာဟိုင္ရီဘင္ဘာဟာ ရင္းမ္၏ ခန္႔အပ္လႊာကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္လည္းေကာင္း၊ မာရွယ္ကြၽန္းစု သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ တြမ္ဒီကီဂ်ီနာ၏ ခန္႔အပ္ လႊာကို ယမန္ေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲ တြင္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ လက္ခံခဲ့ သည္။ မာရွယ္ကြၽန္းစုသမၼတႏိုင္ငံ သည္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သံတမန္ အဆက္အသြယ္သစ္ တည္ေထာင္သည့္ ခုနစ္ႏိုင္ငံအ နက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အ တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ မာရွယ္ကြၽန္းစုသံ အမတ္ႀကီးႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားသံအ မတ္ႀကီးတို႔အား ယမန္႔ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ သီး ျခားစီလက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သမၼတဦး၀င္းျမင့္က သံအမတ္ႀကီးမ်ားအား သမၼတအိမ္ေတာ္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Myanmar President Office)