မဂၤလာပါ

Call us: +959-259609399

E-mail: [email protected]

Written by Administrator

အာဖရိကတိုက္ ဘူရြန္ဒီနိုင္ငံမွာ ဘီဘီစီနဲ႔ ဗီအိုေအအသံလႊင့္ဌာနေတြကို အစိုးရက ေျခာက္လ ပိတ္လိုက္ ပါတယ္။

ဘီဘီစီရဲ့ ျပင္သစ္ဘာသာနဲ႔ ထုတ္လႊင့္တဲ့ အစီအစဥ္က အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴး တခုမွာ အဲဒီလူကို ေမးသင့္တာမေမးလို႔ မီဒီယာက်င့္ဝတ္ ပ်က္ကြက္တယ္ ဆိုၿပီး အေရးယူခဲ့တာ လို႔ဆိုပါတယ္။

၂ဝ၁၅ က စျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္း နိုင္ငံေရး ျပႆနာေတြ အတြင္းမွာ ပုဂၢလိက အသံလႊင့္ဌာန ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အပိတ္ခံထားရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း လုံးဝဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။