မဂၤလာပါ

Call us: +959-259609399

E-mail: [email protected]

Home

Written by Administrator

ဗီတာမင္၊ သတၱဳဓာတ္ႏွင့္အျခားအာဟာရဓာတ္မ်ား ႂကြယ္၀ စြာပါ၀င္ေသာ ႐ုံးပတီသီးတြင္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကုိကုသႏုိင္ျခင္းမွ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအထိ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာပါ၀င္သည္။
႐ုံးပတီသီးအစိမ္းဖန္ခြက္တစ္ခြက္စာတြင္ ကယ္လုိရီ ၃၀ ေက်ာ္၊ အစားအစာဆုိင္ရာအမွ်င္ဓာတ္ သုံးဂရမ္ခန္႔၊ ပ႐ုိတင္း ႏွစ္ ဂရမ္၊ ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ ၇ ဒသမ ၆ ဂရမ္၊ အဆီ ၀ ဒသမ ၁ ဂရမ္၊ ဗီတာမင္စီ ၂၁ မီလီဂရမ္၊ ေဖာလစ္အက္စစ္ ၈၈ မုိက္က႐ုိဂရမ္ႏွင့္ မဂၢနီစီယံ ၅၇ မီလီဂရမ္ပါ၀င္သည္။ ႐ုံးပတီသီးကုိ ခ်က္ျပဳတ္၊ ေၾကာ္ ေလွာ္၊ မီးကင္စသည့္ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စားသုံးပါကက်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိႏုိင္သည္။

႐ုံးပတီသီးကဲ့သုိ႔ ဗီတာမင္စီႂကြယ္၀ေသာဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားကုိ ပမာဏအနည္းငယ္စားလွ်င္ပင္ ပန္းနာရင္က်ပ္လကၡဏာ သက္သာေစႏုိင္သည္။

႐ုံးပတီသီးစားျခင္းေၾကာင့္ အစာေခ်ဖ်က္မႈဆုိင္ရာက်န္းမာေရး သာ ေကာင္းမြန္ေစသည္မဟုတ္ဘဲ အမွ်င္ဓာတ္ပါ၀င္မႈမ်ားေသာ ေၾကာင့္ ကုိလက္စထေရာပမာဏကုိ ထိန္းညိႇေပးႏုိင္သည္။ ေရတြင္ ေပ်ာ္၀င္ႏုိင္ေသာအမွ်င္ဓာတ္မ်ားပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အစာေခ်ဖ်က္ မႈလမ္းေၾကာင္းမွာပင္ ေက်ပ်က္ႏုိင္ၿပီး ကုိလက္စထေရာပမာဏ ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္သည္။ ႐ုံးပတီသီးတြင္ အဆီဓာတ္ပါ၀င္မႈအလြန္ နည္းသည္။

ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ႏုိင္ေသာ အမွ်င္ဓာတ္က ေသြးထဲရွိသၾကား ဓာတ္ပမာဏကုိ ထိန္းညိႇေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

ဗီတာမင္စီႏွင့္ ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ပစၥည္းမ်ားႂကြယ္၀စြာပါ၀င္ သည့္ ႐ုံးပတီသီးစားေပးျခင္းျဖင့္ ကုိယ္ခံအားစနစ္ အားေကာင္း ေစႏုိင္သည္။

႐ုံးပတီသီးကုိ ပုံမွန္စားေပးပါက ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါကုိကာ ကြယ္ေရးအေထာက္အကူျပဳသည့္ ၂၀၀၅ က Jilin ေဆးပညာဂ်ာ နယ္တြင္ေဖာ္ျပသည့္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ ႐ုံးပတီသီးပုံမွန္စားသူ မ်ားသည္ ေက်ာက္ကပ္ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈနည္းပါးေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈထက္၀က္ခန္႔မွာ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေနကုိ ကာကြယ္ရန္ ႐ုံးပတီသီးစားေပးသင့္သည္။ ဗီတာမင္ေအဘီႏွင့္ ဘီအုပ္စုမ်ားပါ၀င္ ေသာ ႐ုံးပတီသီးက ကုိယ္၀န္ေဆာင္ကာလအတြင္း၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းအပါအ၀င္ အျခား႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္လည္း ကာကြယ္ေပးႏုိင္ သည္။